Koulutus- ja luentotoimintaa

Peruskurssi:

C.G Jungin analyyttinen psykologia. Johdanto ja yleiskatsaus. Peruskurssi, luennot 20h:

Edellinen: la-su 12.-13.9., 27.9., 11.10.2015 Helsinki: Karjala-talo, Käpylänkuja 1.

Keskeisiä teorioita ja käsitteitä kuten assosiaatiokokeet, kompleksi, symboli, arkkityyppi, sadut ja myytit, individuaatio ja sen tärkeät arkkityypit varjo, persona, anima/animus, itse; uskontopsykologia; tiedostamaton ja tiedostettu; työmenetelmiä. Kurssi on suunniteltu helpottavan useimpien erityisalueiden lukemista/tutkimista C.G. Jungin kirjoituksissa ja analyyttisen psykologian teoksissa, ja antavan kattavan kokonaiskuvan mittavasta psykologiasta.

Luentokurssi on aikaisemmin tapahtunut muutamien vuosien välein Helsingin Yliopiston Palmenian järjestämänä Helsingin keskustassa.  Nyt oma organisointi.

Otan vastaan ilmoituksia ennakkokiinnostuksesta.

Suurin osa peruskurssin materiaalista on ilmestynyt kirjamuodossa: Unia, satuja ja myyttejä. Johdanto C.G. Jungin analyyttiseen psykologiaan. Katso verkosta kustantamo www.noxboox.fi ja www. facebook.com/noxboox.

Analyyttisen psykologian työmetodiseminaareja (peruskurssin tai peruskirjani tiedot pohjana):

Pienryhmäseminaareina (maks. 6-8osall.), neli- tai kuusipäiväisinä ( Satu 2X2pv, Kuva ja Uni 3X2pv, väliviikoilla; usein la-su) joita olen muutamien vuosien välein järjestänyt kokoustiloissa Helsingin keskustassa. Seminaarit ovat suunnatut psykoterapian ammattilaisille, ihmisauttamistyössä  tai humanistisella työalalla oleville. Osallistuminen edellyttää ryhmätyöskentelyssä omaa työpanosta ja lyhyen kirjallisen yhteenvedon omasta tutkimustyöstä. Seminaarien pedagogisen rakenteen vuoksi suosittelen seminaareihin aikovalle välttää satu- tai kuvatulkintakirjoja ennen seminaaria.

Lisätietoja alasivulla ilmoittautuminen, lisätietoja.

Metodiseminaari I. Satu.

2X2pv. Symbolisen ja teksti/tarina-materiaalin kanssa työskentelemisestä poikkitieteellisesti, diagnostisesti ja psykoterapeuttisesti. Johdatusta analyyttiseen,  synteettiseen ja amplifikaation menetelmiin sekä arkkityyppisen tason perspektiiviin. Johdatus psyykkisen prosessin ja kentän huomioimiseen.

Edellinen 2016: 23.-24.1., 6.-7.2.

Metodiseminaarin I. Satu. materiaali on työn alla julkaistavaksi kirjaksi, ja ensimmäinen kirjoitusversio on jo 2021-08-31 annettu kustannustoimittajalle arvioitavaksi.

Metodiseminaari II. Kuva.

3X2pv. Symbolisen ja kuvatyö-materiaalin kanssa työskentelemisestä. Käsittelee kuvan ja kuvanteon materiaalia ja puitteita, erotteludiagnostisia mahdollisuuksia,  ja psykoterapeuttisia kysymyksiä. Samojen menetelmien harjoittelua kuin seminaari I . – Edellinen oli 1.-2., 15.-16., 29.-30.10. 2016.

Metodiseminaari III. Uni. Johdanto.

3X2pv. Yksilön (tapausselostuksia) unen materiaalin kanssa työskentelemisestä. Käsittelee nukkumisen ja unen mekanismeja, unen symbolista ja objektiivista materiaalia, erotteludiagnostisia ja psykoterapeuttisia kysymyksiä. Samojen menetelmien käyttöä kuin seminaarissa I ja II. Edellinen oli 19.-20.6., 6-9.8.2018.

Leave a Reply