Kirja

Unia, satuja ja myyttejä

Johdatus C. G. Jungin analyyttiseen psykologiaan

 

Ilmestynyt kustantamossa noxboox.fi – kustantajana varmin toimittaja ja joka, pienin varauksin, voi toimia myös tarvittaessa nopeimmin.

E-kirja versio ilmestynyt 2015 ja löytyy Elisa kirjasta, https://kirja.elisa.fi/ekirja/unia-satuja-ja-myytteja

Noxbooxin fb-sivulla kirjasta kommentteja: https://www.facebook.com/Noxboox

Sisällys ja korjauksia alhaalla.

Sisällys

Kiitokset

Sisällys

Alkusanat

OSA I: JOHDATUS ANALYYTTISEN PSYKOLOGIAN TEORIAAN

1. Johdanto

Systemaattisia yleiskatsauksia analyyttisestä psykologiasta

Carl Gustav Jungin elämä

Väitöskirja

2. Assosiaatiokokeet empiirisenä perustana

Rekonstruktio assosiaatiokokeesta 1900-luvun alussa

3. Kompleksi, minä, symboli ja tiedostamaton

Kompleksiteoria

Minä

Minä ja tiedostamaton

Psykologinen typologia

Symboliteoria

Symboli

Kompensatorinen toiminto

Päämäärähakuinen toiminto

4. Arkkityyppiteoria

Imago, kompleksi, arkkityyppi

Arkkityyppimääritelmä

Sadut

Myytit

OSA II: ANALYYTTISEN PSYKOLOGIAN PSYKOTERAPEUTTISET SOVELLUKSET

5. Individuaation arkkityyppejä

Varjo

Persona

Anima/animus

Itse

6. Individuaatio

Elämänkaari ja individuaatio

7. Psykoterapeuttisia työmetodeja

Yleinen periaate

Metodin käytäntöä

8. Analyyttinen psykologia Jungin jälkeen

Loppusanat

Kirjallisuus ja lähteet

Hakemisto

**********************************************

KORJAUKSIA

 

Sivu 53, toiseksi viimeinen jae, viimeinen lause. Tulisi olla:

“… ja libido on esimerkiksi mukana missä tahansa kiinnostuksessa.” Lisäys sana libido, tarkoittaen Jungille yläkäsitettä yleiselle psyykkiselle energialle.

 

Sivu 92, ylimmät kaksi riviä. Tulisi olla: keski-ikäinen

 

Sivut 129-130, Hakemisto. Tulisi olla (korjattu sivukohta, useimmiten puuttuva s):

amplifikaatio 107s

anima 83s

animus, määritelmä 80s

arkkityyppi, määritelmä 83s

arkkityyppinen symboli 60-

assosiaatiokoe 106s

elämänpuolisko 70s

energia, psyykkinen, libido 70s

feminiininen 84s

henkinen 85s

itse, määritelmä 89s

kehitys, -näkökulma 77s

kokonaisuus 51s

kompleksi, määritelmä 34s

kuvatyöt 110s

lapsuus 83s

liike 20s

maskuliininen 79s

mielikuva 50s

minä 38-,  43 s

minä-itse-akseli 90s

minä,kehitys 79s

myytti 60s, 62s

psykoterapia 64s, 92s

ruumiillinen 76s

satu 81s

symboli 93s

symboli, määritelmä 49s

tiedostamaton 70s, 89-

tiedostamaton, henkilökohtainen 58s

tunne, typologia  ei 47

unet 105s

uskonto 92s, 94s

vanhemmat 92s

yksilöllinen 57s

äiti 32s, 58s, 102s

äitikompleksi 32s, 63s

Leave a Reply