Kirjat

Unia, satuja ja myyttejä

Johdatus C. G. Jungin analyyttiseen psykologiaan

Ilmestynyt 2013. 2. painos (korjattu) ilmestynyt 2020.

Kustantamo noxboox.fi – kustantajana varmin toimittaja ja joka, pienin varauksin, voi toimitta myös tarvittaessa nopeimmin.

E-kirja versio ilmestynyt 2015 ja löytyy Elisa kirjasta, https://kirja.elisa.fi/ekirja/unia-satuja-ja-myytteja

Noxbooxin fb-sivulla kirjasta kommentteja: https://www.facebook.com/Noxboox

Sisällys ja korjauksia 1. painokseen alhaalla.

Sisällys

Kiitokset

Sisällys

Alkusanat

OSA I: JOHDATUS ANALYYTTISEN PSYKOLOGIAN TEORIAAN

1. Johdanto

Systemaattisia yleiskatsauksia analyyttisestä psykologiasta

Carl Gustav Jungin elämä

Väitöskirja

2. Assosiaatiokokeet empiirisenä perustana

Rekonstruktio assosiaatiokokeesta 1900-luvun alussa

3. Kompleksi, minä, symboli ja tiedostamaton

Kompleksiteoria

Minä

Minä ja tiedostamaton

Psykologinen typologia

Symboliteoria

Symboli

Kompensatorinen toiminto

Päämäärähakuinen toiminto

4. Arkkityyppiteoria

Imago, kompleksi, arkkityyppi

Arkkityyppimääritelmä

Sadut

Myytit

OSA II: ANALYYTTISEN PSYKOLOGIAN PSYKOTERAPEUTTISET SOVELLUKSET

5. Individuaation arkkityyppejä

Varjo

Persona

Anima/animus

Itse

6. Individuaatio

Elämänkaari ja individuaatio

7. Psykoterapeuttisia työmetodeja

Yleinen periaate

Metodin käytäntöä

8. Analyyttinen psykologia Jungin jälkeen

Loppusanat

Kirjallisuus ja lähteet

Hakemisto

**********************************************

KORJAUKSIA 1. painoksen tekstiin, jotka tehty 2. painoksessa

Sivu 32, kuva, Kastin kompleksimallissa tulisi myös “valkoiset pallot” olla punaisia

Sivu 53, toiseksi viimeinen jae, viimeinen lause. Tulisi olla:

“… ja libido on esimerkiksi mukana missä tahansa kiinnostuksessa.” Lisäys sana libido, tarkoittaen Jungille yläkäsitettä yleiselle psyykkiselle energialle.

Sivu 91-96, ja sivu 97 viitteet: kun viitettä 5 ei ole ollut, luvun viitenumerointi 4stä eteenpäin on korjattu yhdellä, luvun lopun viiteluettelossa myös korjattu

Sivu 92, ylimmät kaksi riviä. Tulisi olla: keski-ikäinen

Sivu 97, viite 6 (joka 2. painoksessa 5), lisätty von Franzin kirjan englanninkielinen versio: “Individuation in Fairy Tales. Shambhala 2001.”

Sivu 99, toisessa kappaleessa turha viitemerkki “4”, poistetaan.

Sivu 99, jälkeen kursivoidun “Kristityn vaellus” tulisi olla viitemerkki 1.

Sivu 115, vuonna 2020 on maailmanlaajuisesti 69 ryhmittymää joilla koulutusinstituutti tai -järjestelmä; jäseniä 3500.

Sivu 119, viite 1, lisäys: iiap.org kotisivun tieto 26.5.2020

Sivu 125, ja sivu 133, von Franz kirjaan Sökandet efter Självet, kysymysmerkin poisto, ja korjaus englanninkielisestä versiosta, kuten korjaus sivulle 97.

Sivut 129-130, Hakemisto. Tulisi olla (korjattu sivukohta, useimmiten puuttuva s):

amplifikaatio 107s

anima 83s

animus, määritelmä 80s

arkkityyppi, määritelmä 83s

arkkityyppinen symboli 60-

assosiaatiokoe 106s

elämänpuolisko 70s

energia, psyykkinen, libido 70s

feminiininen 84s

henkinen 85s

itse, määritelmä 89s

kehitys, -näkökulma 77s

kokonaisuus 51s

kompleksi, määritelmä 34s

kuvatyöt 110s

lapsuus 83s

liike 20s

maskuliininen 79s

mielikuva 50s

minä 38-,  43 s

minä-itse-akseli 90s

minä,kehitys 79s

myytti 60s, 62s

psykoterapia 64s, 92s

ruumiillinen 76s

satu 81s

symboli 93s

symboli, määritelmä 49s

tiedostamaton 70s, 89-

tiedostamaton, henkilökohtainen 58s

tunne, typologia  ei 47

unet 105s

uskonto 92s, 94s

vanhemmat 92s

yksilöllinen 57s

äiti 32s, 58s, 102s

äitikompleksi 32s, 63s

Sivu 131 Lähdeluettelo, päivälehdet: korjaus kohtaan Ehnberg: Mist. mielikuvat, pitäisi olla Mistä mielikuvat…

Sivu 141  kirjoittajan kotikunta on nykyään Helsinki

SATUJEN AARRE – JUNGILAINEN TULKINTA GRIMMIN SADUSTA KOLME HÖYHENTÄ. 2022. NOXBOOX.

Ilmestynyt 2022. Myös e-kirjana. Kustantamo Noxboox.

Korjauksia:

Sivu 45 11. rivi alhaalta sana “muuta”, tulisi olla mutta

Sivu 103 8. rivi ylhäältä sana “samaanikulttuurin”, tulisi olla shamaanikulttuurin

Leave a Reply