Ilmoittautuminen, lisätietoja

Työmetodiseminaari III. Uni. Johdanto. 2018 erityistilaus.

(19.-20.6. Helsingissä ja 6.-9.8. Oulussa. Osanottajien omat tutkimusmatyöt tavallista seminaaria pidempiä )

 

Työmetodiseminaari III. Uni. Johdanto. 2017. (toinen ilmoitusversio, aika varhennettu)

“Työmetodiseminaari III. Uni. Johdanto”, 2017, on suunniteltu eteenkin
niille jotka joutuvat matkaamaan pääkaupunkiin pidemmältä.
Kokousajat ovat su-ma 13-14.8, ma-ti 28-29.8. ja la-su 9.-10.9.

Aloituspäivänä sunnuntaina 13.8. aloittaisimme klo 15. Voimme yrittää sen päivän lopettaa vaikka klo 20, ja/tai muuten tehdä ajat kaikille sopiviksi, periaatteena ensimmäinen päivä 12-18 toinen 9.45-15.45.

Sitovia ilmoittautumisia saa lähettää viimeistään elokuun 4. päivään
mennessä, jonka jälkeen vahvistan seminaaripaikan. Tämän jälkeen saa
kysyä mahdollisia vapaita tai varapaikkoja. Aikainen ilmoittautuminen joka auttaa hyvin pitkältä matkaavia osallistujia varamaan matkansa kun seminaarin minimimäärä on koossa.

Seminaarin kuvailu:
“Metodiseminaari III. Uni. Johdanto” käsittelee analyyttisen
psykologian työtapoja unen kanssa. Suunnitelmani on että kohtaamme
esittelemieni kolmansien henkilöiden unia ja niitten kautta syvennymme
unen moninaiseen ja monitasoiseen ilmiöön eri perspektiivein ja
teorioin. Tuon esille teorioita ja tutkimustuloksia fysiologiasta,
kognitiivisesta psykologiasta, sosiaalipsykologiasta jne., mutta
seminaarissa pääpaino tulee olemaan löytää psyykkeen ja eritoten tiedostamattoman mekanismit. Seminaarissa uni kohdataan muodollisilla kysymyksillä, ja m.m. erottellaan eri unityyppejä, haetaan unikerronnan eri mekanismeja ja psyykkisiä tasoja, sisällöllisillä kysymyksillä arvioidaan unennäkijän psyykkisiä työstämismahdollisuuksia, merkitystä psykoterapiatyölle, etsitään unen merkitystä psykopatologiseen erotteludiagnostiikkaan, sekä käsittellään muutamia käytännöllisiä psykologisen unentulkinnan apuneuvoja.

Edellytyksenä seminaariin osallistumiseen on suoritettu analyyttisen
psykologian (C.G.Jung) peruskurssi tai vastaava hyvä tutustuminen
analyyttiseen psykologiaan, sekä osallistuminen johonkin aikaisempaan
työmetodiseminaariin, mieluiten molempiin,  jossa kompleksiteorian mukainen työskentely symbolisen materiaalin kanssa on tullut tutuksi. Seminaari koostuu
kysymyksenasetteluista, pohdiskelusta, amplifikaatiotyöstä, väittelystä, ja jokaisen
osallistujan kirjallisesta työpanoksesta, jonka kopiot tulee jakaa
muille osallistujille.

Seminaari on viimeinen tarjoamassani opetuskokonaisuuden sarjassa.

Paikkana on seminaarihuone Helsingin Kotkankatu 7:ssä, lähellä Pasilan juna-asemaa.
Seminaari kestää noin 30 opetustuntia ja siihen liittyy osallistuminen
noin 10 tunnin yksilöllisellä omalla tutkimustyöllä. Pienseminaari on
rajoitettu pedagogisista syistä maksimissaan kahdeksaan osallistujaan. Koska ilmoittautumisia voi tulla enemmän kuin rajoitetun osallistujamäärän kahdeksan, annan etusijan ilmoittautumisessa osallistujan matkan pituuden, ilmoituksen aikajärjestyksen eli nopeuden, aiempien ja metodikurssilukumäärien mukaan.

Seminaarin osallistujamaksu on 925€  + alv 24%  222€,  eli kokonaishinta on 1147 €. Hinta sisältää monisteita ja kokoushuoneessa kahvin/teen. Maksu 14pv kuluessa vasta osallistumispaikan vahvistamisen (4.8.) jälkeen! Maksuosoite:  L. Ehnberg, Aktia, IBAN FI6240552950062572. BIC HELSFIHH. Maksuun tieto: “Uniseminaari 2017” ja osallistumishenkilön nimi, jos muu kuin maksajanimi. Tämä esiteteksti kelvannee kopioituna ammatilliseen kirjanpitoon laskuna. Y-tunnus 1371492-6.

Peruutusmahdollisuus:   Mahdollisten peruutusten kohdalla ennen ensi kokousta voin palauttaa tehdyn maksun: peruutusmaksu 60 euroa yli viikko ennen ensikokousta,
seitsemän tai vähemmän päivää ennen ensi kokousta 100 euroa. Seminaarin
alettua seminaaripaikka on luonnollisesti sidottu maksun mukaiseen
opetuskokonaisuuteen. Sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen
keskeyttämän osallistumisen seminaarin loppuun, palautan puolet
jäljellejääneestä käyttämättömästä maksuosasta. Vaihtoehtoisesti yritän joustaa
tehden kirjallisen yhteenvedon (vain henk.koht. lukemiseen), mikäli joku seminaaripäivä jää väliin! Näin voi jatkaa seminaarissa tilapäisen poissaolon sattuessa. – Peruutuksen johtuessa minusta, palautan luonnollisesti käyttämättömän maksuosan.

Pyydän ystävällisesti sitovasti ilmoittautumaan minulle pikimmiten
sähköpostitse tai kirjeitse, mainitsemalla: nimi, maksajan nimi jos eri, kotiosoite, sähköpostiosoite, puh.nro josta tavoittaa, lupa jakaa nämä tiedot muille osallistujille, allekirjoitus,  viimeistään 04.08.2017.

Ilmoitan sen jälkeen ensikädessä puhelimitse ja/tai sähköpostitse osallistumis/varapaikasta.

Lisätietoja: lars@ehnberg.net

 

 TYÖMETODISEMINAARI II. KUVA. 2016.

Kuvailu:
“Metodiseminaari II. Kuva.” käsittelee analyyttisen psykologian
työtapoja kuvan kohtaamisessa. Kuvan ilmaisutavat ovat aivan omaa
laatuaan verrattuna verbaaliseen ilmaisuun. Kuvassa on monia
rakennneosia, jotka muuttujina antavat laajan tietopohjan, ja
mahdollistavat myös toisen psyykkisen työstämistavan kuin verbaalisen.

Metodiseminaari alkaa kuvan alkutekijöistä. Yritämme seminaarin aikana
päästä niin moninaiseen syvyyspsykologiseen näkemykseen kuin
mahdollista. Kuva voi olla “ulkoinen” tai “sisäinen” teemaltaan, mutta
pääpaino on nähdä psyykkeen tiedostamattoman mekanismit toiminnassa.

Kuvasta voimme eri teoriaperspektiiveillä ammentaa ratkaisevan tärkeitä
tietoja: psykoterapiassa työprosessin kulkuun, omaan psyykkiseen
kehitykseemme, tai ylipäätään länsimaisen maailmamme kuvavirikkeiden
kohtaamiseen. Lisäksi seminaari näyttää kuinka kuvaa voidaan käyttää
tarkkana instrumenttina psykopatologiseen erotteludiagnoosiin, sekä
neuroosi- että psykoositasoilla. Kuvan erikoisilmiöiden tunteminen on
merkittävä tuki kun lähestytään unimateriaalia.

Metodeja: seminaari koostuu peruskysymysten pohdiskelusta,
keskustelusta, ja jokaisen osallistujan omasta amplifikaatio- ja
analyysityöosasta (lyhyt kirj. selostus jakoon). Kuvan analyysissa käytetään
apuna eri tieteitä; kuvallisen ilmaisun menetelmiä; eri psykologisia
muodollisia ja sisällöllisiä tulkintaperiaatteita ja työtapoja. Näiden
perusteella haetaan tulkintatasoja, ja nähdään sovelluksia sekä
analyyttiseen että synteettiseen psykoterapiatyöhön.

Edellytyksenä seminaariin osallistumiseen on suoritettu analyyttisen
psykologian (C.G.Jung) peruskurssi tai vastaava hyvä tutustuminen
analyyttiseen psykologiaan. Seminaari pohjautuu paljon  kompleksi- ja
arkkityyppiteorioihin.

Seminaariin kuuluu monisteita: jäsennys, kuvan eri  tulkintametodeja
jne. Osallistujat tulisivat tarjota omien tutkimusten tuloksia muille
monisteina.

Osallistujia pyydetään ensipäivään ottamaan mukaan yhden, itselleen negatiivisesti
tai positiivisesti kiehtovan kuvan (ei muita suosituksia kun että
mieluimmin toisen henkilön tekemä), joka voisi tulla tarkastetuksi
“tiedostamattoman tuottama kuva”:na. Osallistujien kuvista yksi valitaan
yhteiseksi työkohteeksi, minun tuoman yhden kuvan lisäksi. Muita
kiehtovia kuvia voi työstää itsekseen seminaarin kulun aikana.

Seminaari kestää n. 30 tuntia. Siihen liittyy n. 10 h
osallistuminen omalla työpanoksella (amplifikaatio- ja analyysityö, noin 1s.).
Tämä muodostaa “yhden opintoviikon” ja annan siitä seminaaritodistuksen.
– Tarvittaessa (maksutta), todistuksen kahdesta opintoviikosta voi saada
yhden suositellun perus- tai jatkotyön lukemisesta ja lyhyen selosteen
(2s) tekemisesta kouluttajalle.

Osallistuminen:
Huom.! Pienseminaarin osallistujamäärä on pedagogisista syistä
rajoitettu kahdeksaan osallistujaan. Ensimmäisen vkl ja viimeisen päivän osallistuminen tärkeimmät, jos joutuu miettimään poissaoloa pakottavista syistä.

Paikka, aika ja osallistumismaksu:
Kokoustilan osoite on Kotkankatu 7 (ovi kadulle), Helsinki.  Pasilan juna-asema on 12min. kävelyn/raitiovaunu(9)-/bussimatkan(58) päässä.  Lähikorttelin ravintolat sopivat lounaspaikkoina. Kokouspäivät ovat la ja su 1.-2.10, 15-16.10,  ja 29.-30.10., kellonajat la 12-18 ja su 9.45-15.45.  Suosittelen osallistujia huomioimaan kalenterissaan ensimmäisten viikonloppujen väliin oman tutkimustyöinvestoinnin, noin 10h.

Lauantaina, jos mahdollista, on hyvä tulla jo lounaan nauttineena. Tavallisten paussien ohella on yksi tunnin paussi kesken seminaaripäivän – sunnuntaina käytämme sen lounastamiseen. Pienryhmänä voinemme sopia kaikista ajoista tarkemmin.

Seminaarin osallistujamaksu on 925€  + alv 24%  222€,  eli kokonaishinta on 1147 €. Hinta sisältää kokoushuoneessa kahvin/teen. Maksu 14pv kuluessa vasta osallistumispaikan vahvistamisen (8.9.) jälkeen! Maksuosoite:  L. Ehnberg, Aktia, IBAN FI6240552950062572. BIC HELSFIHH. Maksuun tieto: “Kuvaseminaari 2016” ja osallistumishenkilön nimi, jos muu kuin maksajanimi. Tämä esiteteksti kelvannee kopioituna ammatilliseen kirjanpitoon laskuna. Y-tunnus 1371492-6.

Pyydän ystävällisesti sitovasti ilmoittautumaan minulle 15.8.2016 jälkeen
kirjeitse, tai sähköpostitse, viimeistään perillä keskiviikkona 7.9.2016 (nimi, kotioisoite,
email, puh.nro josta tavoittaa, lupa jakaa osoitetiedot seminaariosallistujille, allekirjoitus, tai sähköposti). Tämän jälkeen saa kysellä mahdollisia varapaikkoja.

Ilmoittatumisjärjestys, asuinetäisyys ja aiemmat seminaariosallistumiset ovat etusijalla
osallistujamäärän mahdollisesti ylityttyä. Informoin ensikädessä 8.9. sähköpostitse ja/tai puhelimitse  osallistumis/varapaikasta.

Peruutusmahdollisuus:   Mahdollisten peruutusten kohdalla ennen ensi kokousta voin palauttaa tehdyn maksun: peruutusmaksu 60 euroa yli viikko ennen ensikokousta,
seitsemän tai vähemmän päivää ennen ensi kokousta 100 euroa. Seminaarin
alettua seminaaripaikka on luonnollisesti sidottu maksun mukaiseen
opetuskokonaisuuteen. Sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen
keskeyttämän osallistumisen seminaarin loppuun, palautan puolet
jäljellejääneestä käyttämättömästä maksuosasta. Vaihtoehtoisesti yritän joustaa
tehden kirjallisen yhteenvedon (vain henk.koht. lukemiseen), mikäli joku seminaaripäivä jää väliin! Näin voi jatkaa seminaarissa tilapäisen poissaolon sattuessa. – Peruutuksen johtuessa minusta, palautan luonnollisesti käyttämättömän maksuosan.

Osallistuminen joko satu- tai kuva-seminaariin on edellytys  kyetäkseen osallistua työmetodiseminaariini  “III.Uni. Johdanto”. Mieluiten molemmat seminaarit, koska unen kohdalla tulee mukaan sekä tarina että kuva, yksilön, hänen elämänhistoriansa ja unen erikoislaadun kanssa.

Tervetuloa Kuvaseminaariin!

Lisätietoja: lars@ehnberg.net

 

TYÖMETODISEMINAARI I. SATU. 2016.

toteutuu 23.-24.1. ja 6.-7.2.

Kuvailu:

Kyseessä on pienryhmä-seminaari analyyttisen psykologian (C.G.Jung) työmetodeista ja ensimmäinen kolmesta seminaarikokonaisuudessa. Tämä ensimmäinen johdantoseminaari käsittelee poikkitieteellistä ja psykologista analyysi- ja tulkintatyötä symbolisen materiaalin kanssa (kohteena yksi satu), ja eritoten amplifikaatiometodia.

Seminaari on lähinnä suunnattu ammattilaisille, jotka työssään käyttävät psykoterapian tai psykologian teorioita, mutta soveltuu muillekin ihmistyön aloille. Taustavaatimuksena peruskurssi tai vastaava tieto (kirja: Unia, satuja ja myyttejä).

Satuseminaarin jäsennys on seuraava:

1. Sadun teksti

2. Sadun materiaali

3. Tulkintaotteita

4. Muodon analyysi

5. Sisällön analyysi

6. Kokonaisanalyysi, synteettinen tulkinta

7. Tulkintavaihtoehdot, sovellukset m.m. psykodiagnostiikkaan ja -terapiaan.

Seminaari on vastausten hakemista peruskysymyksiin, keskustelua pienryhmässä ja seminaarijäsenten omaa tutkintaa, mikä vaatii jokaiselta noin kuuden-kymmenen tunnin työpanoksen ennen kahta viimeistä kokouspäivää. Seminaari on katsottavissa suureksi osaksi työnohjaukseksi ryhmässä.

Seminaariin aikoville suosittelen välttämään satutulkintakirjoja,  koska seminaari on pedagogisesti rakennettu auttamaan peruskysymysten kohtaamiseen ja oman luovan työtavan löytämiseen . Eritoten suosittelen välttää M-L von Franzin Fairy Tales kirjaa ennalta, koska seminaariotteeni on hyvin toisenlainen ja perusteellisempi. Satujen ja tarinoiden lukemista suosittelen lämpimästi.

Seminaarin jatke tulevaisuudessa on “Metodiseminaari II. Kuva.” (syksyllä?) jossa kuvallisuuden erikoispiirteiden ohella jatketaan symbolisen materiaalin analyysia ja amplifikaatiota. Kolmas “Metodiseminaari III. Uni.” tarvitsee jommankumman aiemman seminaarin tiedot ja kokemukset, kun johdanto työmetodeihin kohdistetaan tajunnantilana ja yksilöllisyydessään erityiseen ilmiöön. Mutta mieluiten molemmat, koska unessa on sekä tarina että kuva.

Seminaaripäivät ovat lauantait-sunnuntait  23.-24.1. ja 6.-7.2. Lauantait klo 12-18, ja sunnuntait klo 9-15. Paikka: Kotkankatu 7, Helsinki. (10-15min kävelynä/raitiovaunu Pasilan rautatieasemalta tai raitiovaunuilla keskustasta; paikka on Linnanmäen koillispuolella). Kellonajat ovat mahdollisia muuttaa osallistujien yhteisestä päätöksestä (sopimaan esimerkiksi matkustaville).

Seminaarin osallistumismaksu on 520 euroa + alv. 24% 124,80, eli kokonaishinta 644,80 euroa. Hintaan sisältyy kokouspäivän alkuun kahvi/tee. Maksutili:  L. Ehnberg, Aktia, IBAN FI6240552950062572. BIC HELSFIHH. Huom! Maksuun oma nimi ja maininta “Satu 2016”!
Sitova ilmoittautuminen: 30.12.2015 mennessä, jonka jälkeen vahvistan seminaaripaikan ja seminaarimaksun saa lähettää (viim. 14 pv kuluttua tililläni). Maksu vasta osallistumispaikan vahvistamisen (30.12.) jälkeen! 30.12. jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja.
Edellytys ilmoittautumiseen on peruskurssin tai vastaavat tiedot, sekä valmius tehdä väliviikkoina oma analyyttinen tutkimustyö, vaatien joitakin tunteja ja noin yhden sivun tiivistelmän jakoon seminaariin.

Lounasta löytää lounastunnin aikana esimerkiksi lähiravintoloista.
Seminaariin tuon useita monisteita, ja osallistujilta edellytetään oman työnsä monistamisen toisille (mahdollisesti toimii myös sähköpostitus 2 vrk ennen kahta viimeistä seminaaripäivää).
Koska pienryhmäseminaari on osallistujalukumäärältään rajallinen, 5-7,
korkeintaan 8 osanottajaa, voin joutua mahdolliseen
valintatilanteeseen. Silloin annan etuisuuden aikaisesta
ilmoittautumisesta, aiemmalle kurssi- tai seminaarikäynnille, ja matkustuspituudelle.

Ilmoittautuminen: sähköpostilla tai kirjeitse (nimi, aikavaihtoehdoista
valittu/tut, sähköpostiosoite, kotiosoite, puh.nro josta tavoittaa,
allekirjoitus, lupa antaa sähköpostiosoite- ja puh. tiedot seminaarikolleegoille).

Vahvistan ensisijassa osallistumispaikan/varapaikan varmistumisen
sähköpostitse tai puhelimitse.

Huom! Ilmoittautuminen seminaariin on sitova, jo ryhmäjärjestelyjen vuoksi. Mikäli joudun omasta syystä perumaan tilaisuuden palautan pikimmiten koko maksun.
Mahdollisen osallistujan peruutusten kohdalla voin seuraavasti palauttaa jo tehdyn maksun: peruutustieto perillä yli 7 pv ennen seminaarin alkua: palautan pikimmiten maksetun summan vähentäen 40€ peruutusmaksua; 7 pv tai alle, ennen alkua peruutusmaksu 60€. Seminaarin alkamisen jälkeen palautan puolet käyttämättä jääneen seminaariosan vähentäen tästä 30€/pv tai harkinnanvaraisesti. Pyynnöstä voin myös yrittää auttaa korvaamalla väliin jääneen materiaalin sopivalla tavalla.

Y-tunnus 1371492-6 .

Lisätietoja: lars@ehnberg.net

*************************************

Basic course: information in English below presentation in Finnish.

(Edellinen) Analyyttisen psykologian peruskurssi syksy 2015.

Luentokurssi 20h, tilaa kysymyksille ja keskustelulle. Kohderyhmä: Psykoterapeutit, lääkärit, psykologit, ihmistyön ammattilaiset.

Paikka: Karjala-talo, Käpylänkuja, 1, 00610 Helsinki. (3krs, “Vuorovaikutuksen kokoustila”, summeri  nro 4A, nojatuolit)

Ajat: Lauantai-sunnuntai 12.-13.9.,  sunnuntait 27.9. ja 11.10. klo 10-16, tauoilla (lounastauko 1h).

Keskeisiä teorioita ja käsitteitä kuten assosiaatiokokeet, kompleksi, symboli, arkkityyppi, sadut ja myytit, individuaatio ja sen tärkeät arkkityypit varjo, persona, anima/animus, itse; uskontopsykologia; tiedostamaton ja tiedostettu; työmenetelmiä. Kurssi on suunniteltu helpottavan useimpien erityisalueiden lukemista/tutkimista C.G. Jungin kirjoituksissa ja analyyttisen psykologian teoksissa, ja antavan kattavan kokonaiskuvan mittavasta psykologiasta.

Ilmoittautuminen käynnissä. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2015 sähköpostitse/postitse sekä maksulla. Tämän jälkeen voi kysyä vapaita/varapaikkoja kurssin alkuun saakka.

Ilmoitan 28.8. paikan varmistumisesta sähköpostitse/sms.

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: Sukunimi, Etunimi, Sähköposti, Kotiosoite, Puhelin, Työpaikan nimi ja osoite jos maksaja. Auttavat tiedot: Syntymävuosi, Koulutus, Työ, Tietolähde kurssista.

Osanottajia enintään 12. Valintatapauksessa ilmoittautumisetuisuus pitkämatkalaisella, aikaisella ilmoittautujalla tai sitoutumattoman ennakkokiinnostuksensa ilmoittanut.

Peruskurssin maksu syksy 2015 on  310 € + alv. 24%, eli kokonaishinta 384,40 €. Maksetaan tilille Lars Ehnberg, Aktia, FI6240552950062572 mainiten oma nimi ja ”Peruskurssi syksy 2015”.

Kahdelle läheisen akateemisen perustutkinnon tekevälle tarjoan pyynnöstä “opiskelijahinnan”:  € 200 + alv 24% eli kokonaishintana € 248.

Hintaan sisältyy kahvi/tee luentopäivän alkuun ja aikana, pienleipää lisukkeeksi, muutamia monisteita sekä yksi kirja (Unia, satuja ja myyttejä). Huom. ruoka-allergian/toiveen ilmoitus! Ruokailu onnistuu Karjala-talon omassa lounasravintolassa (suosittelen) tai myös lähialueen ravintoloissa. Myös mikro on kokoushuoneessa käytettävissä.

Sitovan ilmoittautumisen peruuttaminen (sähköpostitse, kirjeitse; tilinro!): peruutustieto perillä yli 7 pv ennen kurssin alkua: palautan pikimmiten summan miinus 40 € peruutusmaksu; 7 pv tai alle ennen kurssinalkua peruutusmaksu 60 €. Kurssin alkamisen jälkeen palautan puolet käyttämättä jääneen kurssiosan, vähentäen tästä 30 €/pv, tai harkinnanvaraisesti. Pyynnöstä voin myös yrittää auttaa korvaamalla väliin jääneen materiaalin sopivalla tavalla.

Todistuksen kurssista saa jos on läsnä ensimmäisen kurssipäivän ja kaksi muuta, eli ¾. Ensimmäisen päivän alku on erittäin tärkeä! Luentokurssissa on esimerkkejä teorian selventämiseksi,  ja se antaa aikaa myös kysymyksille, kommenteille  ja keskustelulle. Palautteissa kurssia on pidetty stimuloivana ja materiaalirikkaana. Tietomäärä ja pedagoginen rakentuminen on suunnattu mahdollistamaan osallistujan omaa kirjallisuusopiskelua muuten hyvin laajassa ja hajanaisessa analyyttisen psykologian materiaalissa, ja osallistumisen erityisaihe-, syventäviin ja työmetodologisiin seminaareihin.

Ilmoitan elokuun 28. pv sähköpostitse/puhelimitse kurssin alkamisesta niille jotka ovat sitovasti ilmoittautuneet.
Lars Ehnberg lars@ehnberg.net Y-tunnus 1371492-6

 

BASIC COURSE IN ANALYTICAL PSYCHOLOGY  SPRING 2015. English as course language. The course is completed.

Lectures 20h, including time for questions and discussion. Target group: psychotherapists, MDs, psychologists, professionals from humanistic or human work.

Place: Karjala-talo (Karjala-building), Käpylänkuja 1, Helsinki (3rd floor (elevator), doorbell “Vuorovaikutuksen kokoustila”, nro 4A; room with arm chairs)

Time: Thursdays-Fridays 12.-13.2., 19.-20.03.2015 10-16 o’clock, with pauses and 1h lunch pause.

Central theories and concepts as the association tests, complex, symbol, archetype, fairy tales and myths, the scientific position and foundations, individuation and it’s important archetypes the shadow, persona, anima/animus, self; the psychology of religion, the unconscious and the conscious, working methods. The course is planned to ease reading and studying most of the C.G.Jung and analytical psychology writings and special areas, and give a overall picture of this vast psychological field.

Registration time is at hand, or informing preliminary interest (and language interest). Binding registration no later than 16.1.2015 by email or letter and simultaneous payment of participation fee. After this date you may ask for possible empty seats, until course start.

Please, do not, as earlier announced, pay anything, before you get the decision that the course starts. That would be after the deadline for the registration, 16.1. As there seems not to be problems of overbooking, if you bindingly register, your participant place is sure.

At registration, please give full name, email and home addresses, telephone, and if payer is other than you, payer’s name and address. Additionally: year of birth, occupational role as well as source of information aids the planning of the course.

Maximum 12 participants. If a selection must occur, preference is given to applicants traveling long distances, as well as early registration or those early informing a preliminary interest.

The participation fee 2015 will be  290€ + VAT 24%, together €359,60, paid to Lars Ehnberg, bank Aktia, bankaccount FI6240552950062572 (BIC HELSFIHH – at the moment, please check if changed!) mentioning your own name and “Basic Course 2015”.

On request, I can consider a lowered participation fee for travelers from Estonia, and for one student of suitable academic basic education.

The participation fee includes some copies, coffee/tea at the beginning of the lecturing day, perhaps some short bread. Please inform about a possible foodallergies/preference. Lunching is easiest at the restaurant of Karjala-talo (10/13 €), in some nearby restaurant, or using the fridge, microwave oven or hot water in the gathering room. I prefer to use the restaurant lunch with soup, saladbuffé, warm dish, glass of something to drink, coffee for 10€.

Cancelling the binding registration (by email, letter, name/payer and bankaccount): if reaches me 7 days before the beginning of the course – I resend the sum minus € 40 fee for the cancellation; 7 days or less before course start, cancelling fee € 60. After the start of the course I resend half of remaining course, minus € 30 a day, or based on consideration. By request at absence I might fill in, in a suitable way, for the missed part of the course material.

A certificate from passing the course comes from being present the first day and at least two other days, or 2/3. The start of the first day is vital!

The course, conducted over a span of 20 years, includes examples to clarify the theory, and includes time for questions, comments and discussion. In the feedback the course has been experienced stimulating and rich of material. The amount of knowledge and the pedagogic structure is directed to make possible for the participant to study on her/his own in the vast and widespread material of analytic psychology, and to participate in deepening, methodological or seminars on special themes.

On January 17.-18. I will inform those who have registered about the course start.
Lars Ehnberg lars@ehnberg.net Tax.reg., Business ID (Y-tunnus) 1371492-6

*************************************

 


 

(Edellinen) Työmetodiseminaari III. Uni. Johdanto. 2012-01

“Työmetodiseminaari III. Uni. Johdanto”, 2012, on suunniteltu eteenkin
niille jotka joutuvat matkaamaan pääkaupunkiin pidemmältä. Seminaari
alkaa lauantaina 14.1. klo 12 ja kestää kolme viikonloppua 12.2. asti, väliviikoin.

Sitovia ilmoittautumisia saa lähettää viimeistään joulukuun 22. päivään
mennessä, jonka jälkeen vahvistan seminaaripaikan. Tämän jälkeen saa
kysyä mahdollisia vapaita tai varapaikkoja.

Seminaarin kuvailu:
“Metodiseminaari III. Uni. Johdanto” käsittelee analyyttisen
psykologian työtapoja unen kanssa. Suunnitelmani on että kohtaamme
esittelemieni kolmansien henkilöiden unia ja niitten kautta syvennymme
unen moninaiseen ja monitasoiseen ilmiöön eri perspektiivein ja
teorioin. Tuon esille teorioita ja tutkimustuloksia fysiologiasta,
kognitiivisesta psykologiasta, sosiaalipsykologiasta jne., mutta
seminaarissa pääpaino tulee olemaan löytää psyykkeen ja eritoten tiedostamattoman mekanismit. Seminaarissa uni kohdataan muodollisilla kysymyksillä, ja m.m. erottellaan eri unityyppejä, haetaan unikerronnan eri mekanismeja ja psyykkisiä tasoja, sisällöllisillä kysymyksillä arvioidaan unennäkijän psyykkisiä työstämismahdollisuuksia, merkitystä psykoterapiatyölle, etsitään unen merkitystä psykopatologiseen erotteludiagnostiikkaan, sekä käsittellään muutamia käytännöllisiä psykologisen unentulkinnan apuneuvoja.

Edellytyksenä seminaariin osallistumiseen on suoritettu analyyttisen
psykologian (C.G.Jung) peruskurssi tai vastaava hyvä tutustuminen
analyyttiseen psykologiaan, sekä osallistuminen johonkin aikaisempaan
työmetodiseminaariin, mieluiten molempiin,  jossa kompleksiteorian mukainen työskentely
symbolisen materiaalin kanssa on tullut tutuksi. Seminaari koostuu
kysymyksenasetteluista, pohdiskelusta, amplifikaatiotyöstä, väittelystä, ja jokaisen
osallistujan kirjallisesta työpanoksesta, jonka kopiot tulee jakaa
muille osallistujille.

Seminaari on viimeinen tarjoamassani opetuskokonaisuuden sarjassa.

Paikka, aika, kesto ja osallistujamäärä: Helsingin keskustassa hotelli
Arthurin (Vuorikatu 19) kokoustilassa “Malinin sali” lauantait (klo
12-18) ja sunnuntait (klo 9.45-15.45) 14.-15.1., 28.-29.1. ja 11.-12.2..
Seminaari kestää noin 30 opetustuntia ja siihen liittyy osallistuminen
noin 10 tunnin yksilöllisellä omalla tutkimustyöllä. Pienseminaari on
rajoitettu pedagogisista syistä kahdeksaan osallistujaan. Koska ilmoittautumisia voi tulla enemmän kuin rajoitetun osallistujamäärän kahdeksan, annan etusijan ilmoittautumisessa osallistujan matkan pituuden, ilmoituksen aikajärjestyksen eli nopeuden, aiempien ja metodikurssilukumäärien mukaan.

Seminaarin osallistujamaksu, sisältäen monisteita ja kokoushuoneessa
kahvin/teen, on 910 euroa + alv. 23% 209,30, eli kokonaishinta on 1119,30.
Maksu vasta osallistumispaikan vahvistumisen jälkeen 14pv kuluessa
tililleni, mieluiten uuden vuoden puolella kirjanpidollisista syistä.

Maksuosoite:  L. Ehnberg, Aktia, IBAN FI6240552950062572. BIC HELSFIHH. Y-tunnus 1371492-6. Maksuun “Uniseminaari 2012” ja oma nimi mukaan.

Peruutusmahdollisuus:   Mahdollisten peruutusten kohdalla ennen ensi kokousta voin palauttaa
tehdyn maksun: peruutusmaksu 60 euroa yli viikko ennen ensikokousta,
seitsemän tai vähemmän päivää ennen ensi kokousta 120 euroa. Seminaarin
alettua seminaaripaikka on luonnollisesti sidottu maksun mukaiseen
opetuskokonaisuuteen. Sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen
keskeyttämän osallistumisen seminaarin loppuun, palautan puolet
jäljellejääneestä käyttämättömästä maksuosasta. Vaihtoehtoisesti yritän joustaa
kirjallisella yhteenvedolla (vain henk.koht. lukemiseen), mikäli joku seminaaripäivä jää väliin!

Pyydän ystävällisesti sitovasti ilmoittautumaan minulle pikimmiten
sähköpostitse tai kirjeitse, mainitsemalla: nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puh.nro josta tavoittaa, lupa jakaa nämä tiedot muille osallistujille, allekirjoitus,  viimeistään 22.12.2011.

Ilmoitan sen jälkeen ensikädessä puhelimitse ja/tai sähköpostitse

osallistumis/varapaikasta.

Lisätietoja: lars@ehnberg.net

 

 

 

(Edellinen) TYÖMETODISEMINAARI II. KUVA. 2011

Kuvailu:
“Metodiseminaari II. Kuva.” käsittelee analyyttisen psykologian
työtapoja kuvan kohtaamisessa. Kuvan ilmaisutavat ovat aivan omaa
laatuaan verrattuna verbaaliseen ilmaisuun. Kuvassa on monia
rakennneosia, jotka muuttujina antavat laajan tietopohjan, ja
mahdollistavat myös toisen psyykkisen työstämistavan kuin verbaalisen.

Metodiseminaari alkaa kuvan alkutekijöistä. Yritämme seminaarin aikana
päästä niin moninaiseen syvyyspsykologiseen näkemykseen kuin
mahdollista. Kuva voi olla “ulkoinen” tai “sisäinen” teemaltaan, mutta
pääpaino on nähdä psyykkeen tiedostamattoman mekanismit toiminnassa.

Kuvasta voimme eri teoriaperspektiiveillä ammentaa ratkaisevan tärkeitä
tietoja: psykoterapiassa työprosessin kulkuun, omaan psyykkiseen
kehitykseemme, tai ylipäätään länsimaisen maailmamme kuvavirikkeiden
kohtaamiseen. Lisäksi seminaari näyttää kuinka kuvaa voidaan käyttää
tarkkana instrumenttina psykopatologiseen erotteludiagnoosiin, sekä
neuroosi- että psykoositasoilla. Kuvan erikoisilmiöiden tunteminen on
merkittävä tuki kun lähestytään unimateriaalia.

Metodeja: seminaari koostuu peruskysymysten pohdiskelusta,
keskustelusta, ja jokaisen osallistujan omasta amplifikaatio- ja
analyysityöosasta (lyhyt kirj. selostus). Kuvan analyysissa käytetään
apuna eri tieteitä; kuvallisen ilmaisun menetelmiä; eri psykologisia
muodollisia ja sisällöllisiä tulkintaperiaatteita ja työtapoja. Näiden
perusteella haetaan tulkintatasoja, ja nähdään sovelluksia sekä
analyyttiseen että synteettiseen psykoterapiatyöhön.

Edellytyksenä seminaariin osallistumiseen on suoritettu analyyttisen
psykologian (C.G.Jung) peruskurssi tai vastaava hyvä tutustuminen
analyyttiseen psykologiaan. Seminaari pohjautuu paljon  kompleksi- ja
arkkityyppiteorioihin.

Seminaariin kuuluu monisteita: jäsennys, kuvan eri  tulkintametodeja
jne. Osallistujat tulisivat tarjota omien tutkimusten tuloksia muille
monisteina.

Osallistujia pyydetään ottamaan mukaan yhden, itselleen negatiivisesti
tai positiivisesti kiehtovan kuvan (ei muita suosituksia kun että
mieluimmin toisen henkilön tekemä), joka voisi tulla tarkastetuksi
“tiedostamattoman tuottama kuva”:na. Osallistujien kuvista yksi valitaan
yhteiseksi työkohteeksi, minun tuoman yhden kuvan lisäksi. Muita
kiehtovia kuvia voi työstää itsekseen seminaarin kulun aikana.

Seminaari kestää n. 30 tuntia. Siihen liittyy n. 10 h
osallistuminen omalla työpanoksella (amplifikaatio- ja analyysityö).
Tämä muodostaa “yhden opintoviikon” ja annan siitä seminaaritodistuksen.
– Tarvittaessa (maksutta), todistuksen kahdesta opintoviikosta voi saada
yhden suositellun perus- tai jatkotyön lukemisesta ja lyhyen selosteen
(2s) tekemisesta kouluttajalle.

Osallistuminen:
Huom.! Pienseminaarin osallistujamäärä on pedagogisista syistä
rajoitettu kahdeksaan osallistujaan.

Paikka, aika ja osallistumismaksu:
Kokoustilana on hotelli Arthur Helsingin keskustassa, “Topeliuksen
sali”. Hotellin ravintolasta voi lauantaina saada mukavan kevyen
lounaan. Sunnuntaina lähikorttelin pikaravintolat ovat useille
lounaspaikka. Kokouspäivät ovat la ja su 1.-2.10, 15-16.10, ja
29.-30.10., kellonajat la 12-18 ja su 9.45-15.45.

Seminaarin osallistujamaksu on 925€  + alv 23%  212,75€,  eli kokonaishinta on 1137,75 euroa. Hinta sisältää kokoushuoneessa päivän alkuun kahvin/teen. Maksu 14pv kuluessa vasta osallistumispaikan vahvistamisen (7.9.) jälkeen! Maksuosoite:  L. Ehnberg, Aktia, IBAN FI6240552950062572. BIC HELSFIHH. Y-tunnus 1371492-6.

Pyydän ystävällisesti sitovasti ilmoittautumaan minulle 15.8.2011 jälkeen
kirjeitse, tai epostitse, viimeistään perillä keskiviikkona 7.9.2011 (nimi, kotioisoite,
email, puh.nro josta tavoittaa, lupa jakaa osoitetiedot
seminaariosallistujille, allekirjoitus, tai email). Tämän jälkeen saa
kysellä mahdollisia varapaikkoja.

Ilmoittatumisjärjestys, asuinetäisyys ja seminaariosallistumiset ovat etusijalla
osallistujamäärän mahdollisesti ylityttyä. Informoin
ensikädessä puhelimitse ja/tai sähköpostitse osallistumis/varapaikasta.

Peruutusmahdollisuus:   Mahdollisten peruutusten kohdalla ennen ensi kokousta voin palauttaa
tehdyn maksun: peruutusmaksu 60 euroa yli viikko ennen ensikokousta,
seitsemän tai vähemmän päivää ennen ensi kokousta 120 euroa. Seminaarin
alettua seminaaripaikka on luonnollisesti sidottu maksun mukaiseen
opetuskokonaisuuteen. Sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen
keskeyttämän osallistumisen seminaarin loppuun, palautan puolet
jäljellejääneestä käyttämättömästä maksuosasta. Vaihtoehtoisesti yritän joustaa
kirjallisella yhteenvedolla (vain henk.koht. lukemiseen), mikäli joku seminaaripäivä jää väliin!

Osallistuminen joko satu- tai kuva-seminaariin on edellytys  kyetäkseen

osallistua työmetodiseminaariini  “III.Uni. Johdanto” ( 14.-15.1., 28.-29.1. ja 11.-12.2.2012). Mieluiten molemmat seminaarit, koska unen kohdalla tulee mukaan sekä tarina että kuva, yksilön, hänen elämänhistoriansa ja unen erikoislaadun kanssa.

Lisätietoja: lars@ehnberg.net

 


(Edelliset rinnakkaisseminaarit)  TYÖMETODISEMINAARI I. SATU. 2011.

Kuvailu:
Kyseessä on pienryhmä-seminaari analyyttisen
psykologian (C.G.Jung) työmetodeista ja ensimmäinen kolmesta
seminaarikokonaisuudessa. Tämä ensimmäinen johdantoseminaari käsittelee
poikkitieteellistä ja psykologista analyysi- ja tulkintatyötä symbolisen
materiaalin kanssa (kohteena yksi satu), ja eritoten amplifikaatiometodia.
Seminaari on lähinnä suunnattu ammattilaisille, jotka työssään käyttävät
psykoterapian tai psykologian teorioita, mutta soveltuu muillekin ihmistyön aloille.

Satuseminaarin jäsennys on seuraava:
1. Sadun teksti
2. Sadun materiaali
3. Tulkintaotteita
4. Muodon analyysi
5. Sisällön analyysi
6. Kokonaisanalyysi, synteettinen tulkinta
7. Tulkintavaihtoehdot, sovellukset m.m. psykodiagnostiikkaan ja -terapiaan.

Seminaari on vastausten hakemista peruskysymyksiin, keskustelua
pienryhmässä ja seminaarijäsenten omaa tutkintaa, mikä vaatii jokaiselta
noin kuuden-kymmenen tunnin työpanoksen ennen kahta viimeistä kokouspäivää. Seminaari on katsottavissa suureksi osaksi työnohjaukseksi ryhmässä.

Seminaariin aikoville suosittelen välttämään satutulkintakirjoja,  koska seminaari on pedagogisesti rakennettu auttamaan peruskysymysten kohtaamiseen ja oman luovan työtavan löytämiseen . Eritoten suosittelen välttää von Franzin Fairy Tales kirjaa ennalta, koska seminaariotteeni on hyvin toisenlainen ja perusteellisempi. Satujen ja tarinoiden lukemista susoittelen lämpimästi.
Seminaarin jatke tulevaisuudessa on “Metodiseminaari II. Kuva.” (syksyllä) jossa kuvallisuuden erikoispiirteiden ohella jatketaan symbolisen materiaalin analyysia ja amplifikaatiota. Kolmas “Metodiseminaari III. Uni.” tarvitsee jommankumman aiemman seminaarin tiedot ja kokemukset, kun johdanto työmetodeihin kohdistetaan tajunnantilana ja yksilöllisyydessään erityiseen ilmiöön. Mutta mieluiten molemmat, koska unessa on sekä tarina että kuva.

Seminaarin aikavaihtoehtoja on kaksi, koska kiinnostuksensa on
ilmoittanut niin moni. Ensimmäinen toteutunee varmemmin, mutta mahdollisesti myös toinen toteutuu.

Ensisijainen vaihtoehto joka toteutunee on  (8.3.: molemmat toteutuvat)
1) seminaaripäivät lauantai-sunnuntait  26.-27.3. ja 9.-10.4.2011. Lauantait klo 12-18, ja sunnuntait klo 9.45-15.45
2) toinen mahdollisesti! toteutuva vaihtoehto on torstait-perjantait, 14.-15. ja 28.-29.4.2011, klo 10-16.

Paikka on Topeliuksen sali Hotelli Arthurissa Helsingin keskustassa
(Vuorikatu 19).
Seminaarin osallistumismaksu on 540 euroa + alv. 23% 124,20,
eli kokonaishinta 664,20 euroa
. Maksu vasta osallistumispaikan
vahvistamisen (8.3.) jälkeen! Maksuosoite: Tili L. Ehnberg, Aktia, IBAN FI6240552950062572. BIC HELSFIHH.

Huom! Maksuun oma nimi ja maininta “Satu 2011”!

Hintaan sisältyy kokouspäivän alkuun kahvi/tee. Kevyttä lounasta
(salaattipöytä, keitto, kahvi) saa esimerkiksi hotellin ravintolasta noin 7-8 euron hintaan. Ja seminaariin tuon useita monisteita, ja osallistujilta edellytettään oman työnsä monistamisen toisille (mahdollisesti toimii myös email 2 vrk ennen kahta viimeistä seminaaripäivää).

Sitova ilmoittautuminen: 8.3.2011 mennessä (Laskiaistiistai), jonka jälkeen vahvistan seminaaripaikan ja seminaarimaksun saa lähettää (viim. 14 pv kuluttua tililläni). Tämän jälkeen saa kysyä mahdollisia vapaita tai varapaikkoja.

Edellytys ilmoittautumiseen on peruskurssin tai vastaavat
tiedot, sekä valmius tehdä väliviikkoina oma analyyttinen
tutkimustyö, vaatien joitakin tunteja ja noin yhden sivun tiivistelmän
jakoon seminaariin.

Koska pienryhmäseminaari on osallistujalukumäärältään rajallinen, 5-7,
korkeintaan 8 osanottajaa, voin joutua mahdolliseen
valintatilanteeseen. Silloin annan etuisuuden aikaisesta
ilmoittautumisesta, ilmoituksesta molempiin seminaariaikavaihtoehtoihin,
aiemmalle kurssi- tai seminaarikäynnille, ja matkustuspituudelle.
Osallistumispaikan varmuus on siis suurempi, jos voi ilmoittautua kumpaan aikavaihtoehtoon tahansa. Mainitse ystävällisesti päävaihtoehto, jos molemmat.

Ilmoittautuminen: epostilla tai kirjeitse (nimi, aikavaihtoehdoista
valittu/tut, epostiosoite, kotiosoite, puh.nro josta tavoittaa,
allekirjoitus, lupa antaa eosoite- ja puh. tiedot seminaarikolleegoille).

Vahvistan ensisijassa osallistumispaikan/varapaikan varmistumisen
epostitse tai puhelimitse.

Huom! Ilmoittautuminen seminaariin on sitova, jo ryhmäjärjestelyjen vuoksi.
Mahdollisten peruutusten kohdalla voin seuraavasti palauttaa jo tehdyn maksun: peruutustieto perillä yli 7 pv ennen seminaarin alkua: palautan pikimmiten summan vähentäen 40€ peruutusmaksua; 7 pv tai alle ennen alkua peruutusmaksu 60€. Seminaarin alkamisen jälkeen palautan puolet käyttämättä jääneen seminaariosan vähentäen tästä 30€/pv tai harkinnanvaraisesti. Pyynnöstä voin myös yrittää auttaa korvaamalla väliin jääneen materiaalin sopivalla tavalla.

Y-tunnus 1371492-6 .

Lisätietoja: lars@ehnberg.net

 

**************************

(Edellinen peruskurssi) Analyyttisen psykologian peruskurssi 2011

Luentokurssi 20h. Kohderyhmä: Psykoterapeutit, lääkärit, psykologit, ihmistyön ammattilaiset.

Paikka: Hotelli Arthur, Aurola-sali, Vuorik. 19, Hki 10.

Ajat: Torstait-perjantait 20.-21.1., 3.-4.2.2011 klo 10-16, tauoilla (1h lounastauko). Perjantaisin mahdollisesti 9.45-15.45 matkayhteyksien vuoksi.

Ilmoittautuminen käynnissä. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.12.2010 kirjeitse tai sähköpostitse ja maksulla. Tämän jälkeen voi kysyä vapaita/varapaikkoja kurssin alkuun saakka.

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: Sukunimi, Etunimi, Sähköposti, Kotiosoite, Puhelin,Työpaikan nimi ja osoite jos maksaja. Auttavat tiedot: Syntymävuosi, Koulutus, Työ, Tietolähde kurssista.

Osanottajia enintään noin 18. Valintatapauksessa ilmoittautumisetuisuus pitkämatkalaisella, aiemmin pyrkineellä ja aikaisella ilmoittautujalla.

Peruskurssin maksu kurssille vuonna 2011 on 334 € + alv. 23%, eli kokonaishinta 410,82 €. Maksetaan tilille Lars Ehnberg, Aktia, 405529-50062572 mainiten oma nimi ja ”Peruskurssi 2011”.
Hintaan sisältyy muutamia monisteita ja kahvi/tee sekä suolainen kahvileipä luentopäivän alkuun. Huom. ruoka-allergian/toiveen ilmoitus! Omakustanteisena saa esimerkiksi hotellin ravintolasta lounaan. Kevyt lounas (keitto, salaattiipöytä, leipä, kahvi) on noin 7-8€.

Sitovan ilmoittautumisen peruuttaminen (sähköpostitse, kirjeitse; tilinro!): peruutustieto perillä yli 7 pv ennen kurssin alkua: palautan pikimmiten summan miinus 40 € peruutusmaksu; 7 pv tai alle ennen kurssinalkua peruutusmaksu 60 €. Kurssin alkamisen jälkeen palautan puolet käyttämättä jääneen kurssiosan, vähentäen tästä 30 €/pv, tai harkinnanvaraisesti. Pyynnöstä voin myös yrittää auttaa korvaamalla väliin jääneen materiaalin sopivalla tavalla.

Todistuksen kurssista saa jos on läsnä ensimmäisen kurssipäivän ja kaksi muuta, eli ¾. Peruskurssin tietomäärä on edellytys työmetodiseminaareihin hakemiselle, ja edesauttaa pääsyä muihin samankaltaisiin seminaareihin muualla.

Lars Ehnberg lars@ehnberg.net Y-tunnus 1371492-6

Leave a Reply